Inschrijfformulier Eastman Muziekprijs voor de Zeeuwse Jeugd

Home / Inschrijfformulier Eastman Muziekprijs voor de Zeeuwse Jeugd

 

I N S C H R IJ F F O R M U L I E R

(beide pagina’s invullen; per duo 2 aparte formulieren !)

Wij raden je aan eerst het reglement te lezen en dan pas in te vullen! *

*Organisatiecomité
p/a Lansenpad 9
4386 ED Vlissingen
arno-peters@zeelandnet.nl
http://www.zeeuwsorkest.nl/vrienden

bele punten met de computer worden ingevuld en daarna uitgeprint en ondertekend worden. Typ steeds binnen de kaders.

Voor- en achternaam :
Adres :
Postcode en woonplaats :
Telefoon huis :
Telefoon mobiel :
E-mailadres :
Geboortedatum :
Leeftijdsgroep / Categorie (peildatum 30 maart 2019 = datum finale) :
 

Categorie A: 6 t/m 12,    Categorie B: 13 t/m 18, 

 

Instrument of stemsoort :
Naam muziekdocent(e) :
Adres docent(e) :
Telefoon  docent(e) :
E-mailadres docent(e) :
Naam muziekschool / muziekvereniging :
Telefoon muziekinstelling :

 

Indien van toepassing
Naam duopartner :
Instrument/stemsoort duopartner :
Naam pianobegeleider / -begeleidster :

 

 

Te spelen progamma, zowel tijdens voorselectie als in de finale:

Naam muziekstuk Welk deel Naam componist Exacte tijdsduur
Totale tijdsduur

 

Vereiste bijlagen:

4 duidelijke muziekkopieën èn titelblad van te spelen/zingen werk(en) t.b.v. de selectiecommissie.

– Iedere kopie in volgorde nieten en inleveren.

De deelnemer (c.q. diens ouder en/ of verzorger) verklaart zich akkoord met de bepalingen in het “EASTMAN Muziekprijs voor de Zeeuwse Jeugd 2019 – Reglement”. En gaat tevens akkoord dat de persoonlijke gegevens gebruikt worden voor de correspondentie met het organisatiecomité en het programmaboekje voor de finale.

 

Datum: Plaats:
Handtekening deelnemer:

 

 

………………………………………………

 

 

 

c.q. ouder en/of verzorger (in geval van minderjarigheid van de deelnemer):

___________________________________________________________________

Dit geheel ingevulde formulier,  met bijlagen, zo spoedig mogelijk, doch in elk geval uiterlijk  1 februari 2019 (sluitingsdatum inschrijving) opsturen naar:

Eastman Muziekprijs voor de Zeeuwse Jeugd 2019

            t.a.v. Vereniging  van Vrienden van Het Zeeuws Orkest,

            Lansenpad 9,

            4386 ED Vlissingen.

 

Middelburg,  november 2018