Het bestuur

Home / Het bestuur

 

Het bestuur van Het Zeeuws Orkest

voorzitter: Rob Bakker.
secretaris: Ad van de Kreeke
penningmeester: Pim Broekhuysen

bestuurslid: Cora Dellebeke
bestuurslid: Mariëtte Koopmans
bestuurslid: Leon Phernambucq

 

Het Zeeuws Orkest is in het bezit van een ANBI-(Algemeen Nut Beogende Instelling)-cultuur instellings beschikking.

Jaarrekening-2016

Bestuurlijk-jaarverslag-2016

Position-paper-2016