fbpx

Eastman Muziekprijs voor de Zeeuwse Jeugd 2019

Home / Eastman Muziekprijs voor de Zeeuwse Jeugd 2019

 

Reglement

 

voor inschrijving klik hier

In 2019 organiseert de Vereniging van Vrienden van Het Zeeuws Orkest voor de veertiende keer het Eastman Muziekconcours voor de Zeeuwse Jeugd. Tijdens dit concours wordt de Eastman Muziekprijs voor de Zeeuwse Jeugd uitgereikt. Dit evenement wordt volledig gesponsord door EASTMAN Chemical Middelburg B.V.

De uitvoering ervan is in handen van het Organisatiecomité dat wordt gevormd door:

De heer A. Baart

De heer M. Flipse

Mevrouw G. Hoogveld

Mevrouw M. Luyk

De heer A. Peters

Mevrouw E. Schregardus

 

  1. De Eastman Muziekprijs voor de Zeeuwse Jeugd 2019 staat open voor musicerende, in Zeeland wonende, jongeren die lessen volgen aan de muziekscholen, bij particuliere muziekdocenten, alsmede voor amateurleden van harmonie, fanfare en / of brassband en andere amateur-ensembles. Degenen die een muzikale vakstudie volgen zijn van deelname uitgesloten. Dit geldt niet voor kandidaten die zich op een vakstudie voorbereiden. Voorwaarde voor deelname is voorts dat de aanmelding mede door de betreffende muziekdocent(en) moet worden goedgekeurd. Deelname is mogelijk voor solisten en duo’s.

 

2.a.     De deelnemers worden onderverdeeld naar leeftijdsgroepen en wel:

categorie A:    6 t/m 12 jaar

categorie B:   13 t/m 18 jaar

Bepalend voor de indeling in een categorie is de leeftijd op de datum van de finale, zijnde 30 maart 2019.

In geval van een duo bestaande uit verschillende leeftijdscategorieën vindt indeling plaats in de hoogste categorie.

2.b.     Het aantal deelnemers is beperkt tot 20 voor de categorie A en 15 voor de categorie B. Inschrijving vindt plaats op volgorde van aanmelding.

2.c.      Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden.

Het inschrijfformulier is te downloaden via de website van “Het Zeeuws Orkest” (www.zeeuwsorkest.nl) of een email sturen naar arno-peters@zeelandnet.nl

De sluitingsdatum voor inschrijving is 1 februari 2019.

Per persoon dient één formulier te worden ingevuld. Bij duo’s dus twee aparte formulieren.

 

3.a.     Deelname staat open voor instrumentalisten (akoestisch) en vocalisten op het gebied van de klassieke muziek.

Een deelnemer kan zich inschrijven als solist en/of duopartner.

Een duo kan bestaan uit:

– twee gelijke of twee verschillende instrumenten;

– twee vocalisten; dan wel

– een combinatie van een instrument en een vocalist.

Bij duo’s voor piano is  alleen quatre-mains mogelijk.

Pianobegeleiding is toegestaan.

De deelnemers dienen, zowel bij de voorselectie als in de finale, zelf voor een begeleider te zorgen.

De uit te voeren werken (in voorronde en finale dezelfde) dienen op het inschrijvingsformulier te worden vermeld.

3.b.     Het spelen vanaf kopieën is strafbaar als niet de gedrukte muziek kan worden overlegd.

 

  1. De voorselectie uit de deelnemers zal op 16 maart 2019 plaatsvinden door middel van korte audities ten overstaan van een selectiecommissie van ten minste drie vakmusici.

Het voorspelen tijdens de auditie mag niet langer duren dan 10 minuten.

De voorselectie is niet openbaar.

Van de deelnemers aan de voorselectie zullen er zes (drie per categorie) worden uitgenodigd om aan de finale deel te nemen.

Als je geselecteerd bent voor de finale, ben je verplicht deel te nemen aan deze finale.

De uitslag van de voorselectie wordt uiterlijk 24 uur na afloop ervan gepubliceerd op de website van de Vereniging Vrienden van Het Zeeuws Orkest (www.zeeuwsorkest.nl/vrienden/)

Daar wordt tevens bekend gemaakt op welke wijze de deelnemers kunnen informeren naar de motivatie van de selectiecommissie.

Voor alle deelnemers is er een aandenken.

 

  1. De finale zal plaatsvinden op zaterdagavond 30 maart 2019 in de Zeeuwse Concertzaal te Middelburg.

Tijdens de finale dienen dezelfde stukken te worden uitgevoerd als bij de voorselectie.

Het optreden in de finale duurt minimaal 8 en maximaal 10 minuten.

 

6a.      EASTMAN Chemical Middelburg B.V. stelt voor de finalisten de navolgende geldprijzen beschikbaar:

voor categorie A :  € 200,-,   € 150,- en   €   100,-;

voor categorie B :  € 300,-,   € 200,- en   €   100,-;

Indien twee kandidaten gelijk eindigen, vervalt de daaropvolgende prijs.

Voor alle 1e prijswinnaars in de twee categorieën  is er bovendien een sculptuur met inscriptie.

 

6b.     De jury behoudt zich het recht voor de in het vooruitzicht gestelde prijzen niet toe te kennen, indien daar onverhoopt aanleiding toe zou bestaan.

Over de uitslag van de finale  kan niet worden gecorrespondeerd.

 

  1. Kosten voor vervoer en stemmen van instrumenten, met uitzondering van de vleugel bij de voorselectie en de finale, komen voor rekening van de kandidaten.

 

 

  1. Als het reglement ergens niet in voorziet, beslist het Organisatiecomité.

 

 

 

Het Organisatiecomité.

 

 

Postadres:

Arno Peters,

t.a.v. het Organisatiecomité EMZJ,

Lansenpad 9,

4386 ED Vlissingen.

 

e-mailadres :                                   vvhzo@zeeuwsorkest.nl

website                                              http://www.zeeuwsorkest.nl/vrienden

 

 

 

Alle privégegevens zijn alleen bekend bij het organisatiecomité en worden niet verder verspreid voor publicatie.

Indien een kandidaat doorgaat naar de finale, komt de naam, foto en een korte CV in het programmaboekje van de finale.

Bij eventuele verdere verspreiding van privégegevens, wordt nog persoonlijk toestemming gevraagd aan de kandidaat.